Σεμινάρια Πληροφορικής - Θεσσαλονίκη https://www.primus-seminaria.gr Mon, 18 Mar 2019 11:24:52 +0200 toastedweb el-gr MS OFFICE-ACCESS - ADVANCED https://www.primus-seminaria.gr/ενεργά-σεμινάρια/σεμινάρια-στην-θεσσαλονίκη/πληροφορική-θεσσαλονίκη/item/840-ms-office-access-2003-advanced.html https://www.primus-seminaria.gr/ενεργά-σεμινάρια/σεμινάρια-στην-θεσσαλονίκη/πληροφορική-θεσσαλονίκη/item/840-ms-office-access-2003-advanced.html ]]> Σεμινάρια Office Applications Wed, 13 May 2015 21:21:46 +0300 MS OFFICE EXCEL ADVANCED https://www.primus-seminaria.gr/ενεργά-σεμινάρια/σεμινάρια-στην-θεσσαλονίκη/πληροφορική-θεσσαλονίκη/item/839-ms-office-excel-advanced.html https://www.primus-seminaria.gr/ενεργά-σεμινάρια/σεμινάρια-στην-θεσσαλονίκη/πληροφορική-θεσσαλονίκη/item/839-ms-office-excel-advanced.html ]]> Σεμινάρια Office Applications Wed, 13 May 2015 21:21:46 +0300