Επιδότηση ΟΑΕΔ

Ο  ΟΑΕΔ παρέχει σε κάθε επιχείρηση του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα την δυνατότητα εκπαίδευσης του προσωπικού τους, εκμεταλλευόμενες το Λογαριασμό Απασχόλησης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΛΑΕΚ). Το προσωπικό  το οποίο έχουν δικαίωμα να καταρτίσουν πρέπει να είναι ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και να υπάγεται και σε ένα Κλάδο Ασφάλισης του ΟΑΕΔ.

Το ποσοστό αυτό (το 70% της εισφοράς ΛΑΕΚ 0,24%) υπολογίζεται πάνω στο ετήσιο μικτό σύνολο της μισθοδοσίας και μπορεί κάθε εταιρία να το δαπανήσει για εκπαίδευση κατά την διάρκεια του τρέχοντος έτους.

Η επιχείρηση, εφόσον δεν έχει υλοποιήσει ποτέ προγράμματα επιδοτούμενα από ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ, θα πρέπει να υποβάλει Αίτηση Εγγραφής στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΛΑΕΚ συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία. Μετά την υποβολή των παραπάνω στοιχείων στο ΠΣ και έπειτα από έλεγχο εγκυρότητας του Α.Φ.Μ.-αποστέλλεται αυτόματα στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί (θα πρέπει να ανήκει στην επιχείρηση), email με τα στοιχεία εισαγωγής στο ΠΣ.:

Τα προγράμματα κατάρτισης θα πρέπει να υλοποιηθούν έως τις 20/12 κάθε έτους


Σημείωση: Για κάθε τρέχον έτος,  ο ΟΑΕΔ εγκρίνει και τη δαπάνη αδιάθετων κονδυλίων που αφορούν το ποσό των εργοδοτικών εισφορών του προηγούμενου έτους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα της εταιρίας μας, καθώς επίσης και στο site του ΟΑΕΔ (http://laek.oaed.gr)

Σας ενημερώνουμε πως οι υπηρεσίες της Primus μπορούν να επιδοτηθούν μέσω του ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ. όπου η εταιρία μας αναλαμβάνει για την ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση ΔΩΡΕΑΝ όλες τις διαδικασίες προετοιμασίας και υποβολής του προγράμματος στον ΟΑΕΔ, παρακολούθησης, ελέγχου και αποπληρωμής του.

Στην περίπτωση αυτή, η υποβολή των δικαιολογητικών πρέπει να γίνει τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη του προγράμματος, εφόσον βέβαια έχετε ενταχθεί, ως επιχείρηση, στο μητρώο του ΟΑΕΔ και έχετε πάρει τους απαραίτητους κωδικούς.