Σεμινάρια Επικοινωνίας https://www.primus-seminaria.gr Tue, 23 Feb 2021 14:55:49 +0200 toastedweb el-gr EFFECTIVE PRESENTATIONS https://www.primus-seminaria.gr/σεμινάρια/οικονομία-και-διοίκηση/σεμινάρια-επικοινωνίας/item/1047-effective-presentations.html https://www.primus-seminaria.gr/σεμινάρια/οικονομία-και-διοίκηση/σεμινάρια-επικοινωνίας/item/1047-effective-presentations.html ]]> info@primus.com.gr (Primus admin) Σεμινάρια επικοινωνίας Tue, 04 Sep 2018 00:00:00 +0300 ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ, ΓΡΑΠΤΗ & ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ https://www.primus-seminaria.gr/σεμινάρια/οικονομία-και-διοίκηση/σεμινάρια-επικοινωνίας/item/985-οι-τρεισ-διαστασεισ-τησ-επικοινωνιασ-τηλεφωνικη,-γραπτη-προφορικη.html https://www.primus-seminaria.gr/σεμινάρια/οικονομία-και-διοίκηση/σεμινάρια-επικοινωνίας/item/985-οι-τρεισ-διαστασεισ-τησ-επικοινωνιασ-τηλεφωνικη,-γραπτη-προφορικη.html ]]> info@primus.com.gr (Primus admin) Σεμινάρια επικοινωνίας Thu, 21 Dec 2017 00:00:00 +0200 ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΝΕΟ https://www.primus-seminaria.gr/σεμινάρια/οικονομία-και-διοίκηση/σεμινάρια-επικοινωνίας/item/984-telesales-μεγιστοποιωντασ-την-αξια-τησ-τηλεφωνικησ-επικοινωνιασνεο.html https://www.primus-seminaria.gr/σεμινάρια/οικονομία-και-διοίκηση/σεμινάρια-επικοινωνίας/item/984-telesales-μεγιστοποιωντασ-την-αξια-τησ-τηλεφωνικησ-επικοινωνιασνεο.html ]]> info@primus.com.gr (Primus admin) Σεμινάρια επικοινωνίας Thu, 21 Dec 2017 00:00:00 +0200 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ https://www.primus-seminaria.gr/σεμινάρια/οικονομία-και-διοίκηση/σεμινάρια-επικοινωνίας/item/781-τεχνικεσ-τηλεφωνικησ-εισπραξησ-ανεξοφλητων-οφειλων.html https://www.primus-seminaria.gr/σεμινάρια/οικονομία-και-διοίκηση/σεμινάρια-επικοινωνίας/item/781-τεχνικεσ-τηλεφωνικησ-εισπραξησ-ανεξοφλητων-οφειλων.html ]]> info@primus.com.gr (Primus admin) Σεμινάρια επικοινωνίας Tue, 18 Feb 2014 00:00:00 +0200 ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΗ-ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ & ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ https://www.primus-seminaria.gr/σεμινάρια/οικονομία-και-διοίκηση/σεμινάρια-επικοινωνίας/item/695-διαπροσωπικη-τηλεφωνικη-επικοινωνια-εξυπηρετηση-πελατων-χειρισμοσ-παραπονων.html https://www.primus-seminaria.gr/σεμινάρια/οικονομία-και-διοίκηση/σεμινάρια-επικοινωνίας/item/695-διαπροσωπικη-τηλεφωνικη-επικοινωνια-εξυπηρετηση-πελατων-χειρισμοσ-παραπονων.html ]]> null@mailinato.rcom (wetwet) Σεμινάρια επικοινωνίας Thu, 30 Mar 2017 00:00:00 +0300 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ https://www.primus-seminaria.gr/σεμινάρια/οικονομία-και-διοίκηση/ειδικά-θέματα/item/501-εμπορικη-αλληλογραφια.html https://www.primus-seminaria.gr/σεμινάρια/οικονομία-και-διοίκηση/ειδικά-θέματα/item/501-εμπορικη-αλληλογραφια.html ]]> null@mailinato.rcom (wetwet) Ειδικά θέματα Thu, 30 Mar 2017 12:14:25 +0300 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ https://www.primus-seminaria.gr/σεμινάρια/οικονομία-και-διοίκηση/σεμινάρια-επικοινωνίας/item/368-τηλεφωνικη-επικοινωνια.html https://www.primus-seminaria.gr/σεμινάρια/οικονομία-και-διοίκηση/σεμινάρια-επικοινωνίας/item/368-τηλεφωνικη-επικοινωνια.html ]]> null@mailinato.rcom (wetwet) Σεμινάρια επικοινωνίας Wed, 09 Jan 2013 18:19:30 +0200 ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ https://www.primus-seminaria.gr/σεμινάρια/οικονομία-και-διοίκηση/σεμινάρια-επικοινωνίας/item/367-σχεσεισ-με-τα-μεσα-ενημερωσησ-αναπτυξη-δημοσιοτητασ.html https://www.primus-seminaria.gr/σεμινάρια/οικονομία-και-διοίκηση/σεμινάρια-επικοινωνίας/item/367-σχεσεισ-με-τα-μεσα-ενημερωσησ-αναπτυξη-δημοσιοτητασ.html ]]> null@mailinato.rcom (wetwet) Σεμινάρια επικοινωνίας Wed, 09 Jan 2013 18:18:06 +0200 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ https://www.primus-seminaria.gr/σεμινάρια/οικονομία-και-διοίκηση/σεμινάρια-επικοινωνίας/item/366-συναισθηματικη-νοημοσυνη.html https://www.primus-seminaria.gr/σεμινάρια/οικονομία-και-διοίκηση/σεμινάρια-επικοινωνίας/item/366-συναισθηματικη-νοημοσυνη.html ]]> null@mailinato.rcom (wetwet) Σεμινάρια επικοινωνίας Wed, 09 Jan 2013 18:16:10 +0200 Ο ΑΡΧΟΝΤΑΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ https://www.primus-seminaria.gr/σεμινάρια/οικονομία-και-διοίκηση/σεμινάρια-επικοινωνίας/item/364-ο-αρχοντασ-των-πελατων.html https://www.primus-seminaria.gr/σεμινάρια/οικονομία-και-διοίκηση/σεμινάρια-επικοινωνίας/item/364-ο-αρχοντασ-των-πελατων.html ]]> null@mailinato.rcom (wetwet) Σεμινάρια επικοινωνίας Wed, 09 Jan 2013 18:12:39 +0200 ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.) https://www.primus-seminaria.gr/σεμινάρια/οικονομία-και-διοίκηση/σεμινάρια-επικοινωνίας/item/363-μεσα-μαζικησ-ενημερωσησ-μ-μ-ε.html https://www.primus-seminaria.gr/σεμινάρια/οικονομία-και-διοίκηση/σεμινάρια-επικοινωνίας/item/363-μεσα-μαζικησ-ενημερωσησ-μ-μ-ε.html ]]> null@mailinato.rcom (wetwet) Σεμινάρια επικοινωνίας Wed, 09 Jan 2013 18:09:37 +0200 Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ & Η ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ https://www.primus-seminaria.gr/σεμινάρια/οικονομία-και-διοίκηση/σεμινάρια-επικοινωνίας/item/362-η-πρακτικη-η-δεοντολογια-τησ-θετικησ-συμπεριφορασ.html https://www.primus-seminaria.gr/σεμινάρια/οικονομία-και-διοίκηση/σεμινάρια-επικοινωνίας/item/362-η-πρακτικη-η-δεοντολογια-τησ-θετικησ-συμπεριφορασ.html ]]> null@mailinato.rcom (wetwet) Σεμινάρια επικοινωνίας Wed, 09 Jan 2013 18:07:39 +0200 H ΓΛΩΣΣΑ ΣΩΜΑΤΟΣ & ΟΙ ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΜΑΣ https://www.primus-seminaria.gr/σεμινάρια/οικονομία-και-διοίκηση/σεμινάρια-επικοινωνίας/item/361-h-γλωσσα-toy-σωματοσ-οι-μυστικοι-κωδικεσ-στην-εικονα-μασ.html https://www.primus-seminaria.gr/σεμινάρια/οικονομία-και-διοίκηση/σεμινάρια-επικοινωνίας/item/361-h-γλωσσα-toy-σωματοσ-οι-μυστικοι-κωδικεσ-στην-εικονα-μασ.html ]]> null@mailinato.rcom (wetwet) Σεμινάρια επικοινωνίας Wed, 09 Jan 2013 18:06:48 +0200 ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ https://www.primus-seminaria.gr/σεμινάρια/οικονομία-και-διοίκηση/σεμινάρια-επικοινωνίας/item/360-ενδοεταιρικη-επικοινωνια.html https://www.primus-seminaria.gr/σεμινάρια/οικονομία-και-διοίκηση/σεμινάρια-επικοινωνίας/item/360-ενδοεταιρικη-επικοινωνια.html ]]> null@mailinato.rcom (wetwet) Σεμινάρια επικοινωνίας Wed, 09 Jan 2013 18:05:11 +0200 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΜΕ https://www.primus-seminaria.gr/σεμινάρια/οικονομία-και-διοίκηση/σεμινάρια-επικοινωνίας/item/359-διαχειριση-κρισησ-και-μμε.html https://www.primus-seminaria.gr/σεμινάρια/οικονομία-και-διοίκηση/σεμινάρια-επικοινωνίας/item/359-διαχειριση-κρισησ-και-μμε.html ]]> null@mailinato.rcom (wetwet) Σεμινάρια επικοινωνίας Wed, 09 Jan 2013 18:03:04 +0200 EVENT MANAGEMENT ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ https://www.primus-seminaria.gr/σεμινάρια/οικονομία-και-διοίκηση/item/241-event-management-και-δημιουργικη-επικοινωνια.html https://www.primus-seminaria.gr/σεμινάρια/οικονομία-και-διοίκηση/item/241-event-management-και-δημιουργικη-επικοινωνια.html ]]> null@mailinato.rcom (wetwet) Σεμινάρια Oικονομίας & Διοίκησης Fri, 07 Dec 2012 18:05:29 +0200 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ https://www.primus-seminaria.gr/σεμινάρια/οικονομία-και-διοίκηση/σεμινάρια-επικοινωνίας/item/234-τεχνικεσ-αποτελεσματικων-παρουσιασεων.html https://www.primus-seminaria.gr/σεμινάρια/οικονομία-και-διοίκηση/σεμινάρια-επικοινωνίας/item/234-τεχνικεσ-αποτελεσματικων-παρουσιασεων.html ]]> null@mailinato.rcom (wetwet) Σεμινάρια επικοινωνίας Fri, 07 Dec 2012 17:50:20 +0200