Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Που απευθύνεται:

  Σε όλα τα στελέχη πρώτης γραμμής με σκοπό την ανάπτυξη των ικανοτήτων των ώστε να γίνουν πιο αποτελεσματικοί όταν παρουσιάζουν θέματα σε πελάτες, συνεργάτες κ.λ.π. Επιπρόσθετα απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων τα οποία επιθυμούν να αποκτήσουν την κατάλληλη τεχνογνωσία ώστε να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους στις τεχνικές της σύγχρονης παρουσίασης.

 • Σκοπός:

  Το σεμινάριο είναι ένα συμμετοχικό (Interactive) σεμινάριο που θα βελτιώσει και θα αναπτύξει τις γνώσεις και τις ικανότητες των συμμετεχόντων σε θέματα σχεδιασμού και υλοποίησης αποτελεσματικών παρουσιάσεων όπως προγράμματα δράσης, προϊόντα, εκθέσεις πεπραγμένων κ.α.

 • Συνοπτικό πρόγραμμα:

  • Προφορική Παρουσίαση • Βασική προετοιμασία- Ανάλυση της περίστασης, ακροατηρίου και αίθουσας. • Καθορισμός των στόχων της παρουσίασης. • Επικοινωνία με τους συμμετέχοντες-Επικοινωνιακή επάρκεια, εμφάνιση και κύρος. • Η σημασία της αμφίδρομης επικοινωνίας και εμπόδια στην επικοινωνία με τους συμμετέχοντες. • Παρακίνηση και Συμμετοχή του ακροατηρίου • Αντιμετώπιση δύσκολων συμμετεχόντων • Ικανότητες Αποτελεσματικής Παρουσίασης- Οπτική Επαφή, Στάση του σώματος, Κινήσεις των χεριών και φωνή. • Περιεχόμενο της Παρουσίασης • Δόμηση της παρουσίασης • Μορφές Δόμησης-Ορθολογική Αφηγηματική και Τυπική Δόμηση • Εποπτικά μέσα • Σχεδιασμός της παρουσίασης – Ορθή χρήση Διαφανειών και Διαχείριση Χρόνου της παρουσίασης • Κανόνες αποτελεσματικής Παρουσίασης • Διαχείριση Άγχους και Εκνευρισμού

 • Εισηγητής/ές:

  Πρόκος Αντώνης

 • Διάρκεια: 12 Ώρες
Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2015 17:45

Σας ενδιαφέρει ;

Name: *


Email: *


Company


Phone


Subject: *


Message:

Send a copy of the email to your email address


K2 Contact Revolution is developed by WEBSELF.IT