Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Που απευθύνεται:

  Σε Υπευθύνους και Στελέχη Λογιστηρίων καθώς και σε Υπευθύνους και Στελέχη του τμήματος αποθήκης.

 • Σκοπός:

  Στο σεμινάριο θα γίνει αναφορά στο άρθρο 8 του ΚΒΣ όπως ισχύει και μετά τις αλλαγές του με τον Νόμο 3522/06. Πιο συγκεκριμένα, θα αναλυθούν βασικά θέματα που αφορούν την απογραφή αποθήκης.

 • Συνοπτικό πρόγραμμα:

  Όρια Ακαθαρίστων Εσόδων για την υποχρέωση τήρησης του βιβλίου αποθήκης. • Τρόποι παρακολούθησης των αγαθών των τρίτων. • Όρια ακαθαρίστων εσόδων για την υποχρεωτική τήρηση βιβλίου αποθήκης στις επιχειρήσεις μεταποίησης. • Βοηθητικές ύλες, υλικά συσκευασίας, τρόπος παρακολούθησης όταν είναι χαμηλής συνολικής αξίας. • Υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκης όταν υπάρχει κλάδος μεταποίησης - επεξεργασίας και παράλληλα κλάδος εμπορίας. • Πότε παύει να υφίσταται υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκης και πότε αυτή επανέρχεται. Χρόνος ισχύος των διατάξεων - αναδρομικότητα. • Κλάδοι που απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης του βιβλίου αποθήκης ανεξαρτήτως κύκλου εργασιών. • Αδράνεια σε επιχείρηση και αναγωγή εσόδων σε ετήσια βάση. • Πως διαμορφώνονται οι υποχρεώσεις για την τήρηση του βιβλίου αποθήκης όταν τα όρια των ακαθαρίστων εσόδων μεταβάλλονται μετά από τακτικό έλεγχο και την κοινοποίηση του φύλλου ελέγχου. • Μετατροπή επιχειρήσεων και υποχρέωσης τήρησης βιβλίου αποθήκης. • Παραγωγή σε εξέλιξη, Αποθήκη - Απογραφή - Ενδιάμεσοι κοστολογικοί περίοδοι. • Δείγματα αγαθών. Έννοια υποχρέωσης τήρησης βιβλίου αποθήκης. • Παραγωγή αγαθών για δοκιμή και πειραματισμό και τρόποι παρακολούθησης στο βιβλίο αποθήκης. • Αγορά αγαθών ιδίας ποιότητας από διαφορετικούς προμηθευτές. Τρόποι τήρησης στο βιβλίο αποθήκης. • Ελλείμματα / πλεονάσματα παραλαβής - Δελτία εσωτερικής Διακίνησης. • Ελλείμματα / Πλεονάσματα απογραφής - Τρόποι αντιμετώπισης. Φυσιολογικά / Μη φυσιολογικά ελλείμματα -Συνέπειες. • Πρωτόκολλα καταστροφής. Τύποι - Διαδικασία. • Πρωτόκολλα διαπίστωσης καταστραφέντων. Τύποι - Διαδικασία. • Λογιστικός χειρισμός αποθεμάτων που καταστρέφονται ως ακατάλληλα. • Λογιστικός χειρισμός ελλειμμάτων και πλεονασμάτων αγοραζομένων αγαθών. • Ενημέρωση Βιβλίου Αποθήκης σε τριγωνικές παραλαβές και τριγωνικές αποστολές αγαθών. • Φορολογικές αποθήκες - Υποχρεώσεις αποθηκευτή και εναποθέτη. Βιβλίο φορολογικής αποθήκης.

 • Εισηγητής/ές:

  Καλαμαράς Νικόλαος

 • Διάρκεια: 12 Ώρες
Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2017 12:30

Σας ενδιαφέρει ;

Name: *


Email: *


Company


Phone


Subject: *


Message:

Send a copy of the email to your email address


K2 Contact Revolution is developed by WEBSELF.IT