Σεμινάρια management https://www.primus-seminaria.gr Tue, 25 Jun 2019 08:25:22 +0300 toastedweb el-gr ΑΠΟ ΤΟ PERFORMANCE MANAGEMENT ΣΤΟ PERFORMANCE COACHING https://www.primus-seminaria.gr/σεμινάρια/οικονομία-και-διοίκηση/σεμινάρια-management/item/1051-απο-το-performance-management-στο-performance-coaching.html https://www.primus-seminaria.gr/σεμινάρια/οικονομία-και-διοίκηση/σεμινάρια-management/item/1051-απο-το-performance-management-στο-performance-coaching.html ]]> info@primus.com.gr (Primus admin) Σεμινάρια Management Fri, 20 Jul 2018 00:00:00 +0300 EMOTIONAL INTELLIGENCE https://www.primus-seminaria.gr/σεμινάρια/οικονομία-και-διοίκηση/σεμινάρια-management/item/1049-emotional-intelligence.html https://www.primus-seminaria.gr/σεμινάρια/οικονομία-και-διοίκηση/σεμινάρια-management/item/1049-emotional-intelligence.html ]]> info@primus.com.gr (Primus admin) Σεμινάρια Management Tue, 04 Sep 2018 00:00:00 +0300 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ISO 10002) https://www.primus-seminaria.gr/σεμινάρια/οικονομία-και-διοίκηση/σεμινάρια-management/item/1011-αναπτυξη-δεξιοτητων-προσωπικου-εξυπηρετησησ-πελατων-συμφωνα-με-iso-10002.html https://www.primus-seminaria.gr/σεμινάρια/οικονομία-και-διοίκηση/σεμινάρια-management/item/1011-αναπτυξη-δεξιοτητων-προσωπικου-εξυπηρετησησ-πελατων-συμφωνα-με-iso-10002.html ]]> Σεμινάρια Management Thu, 04 Jan 2018 00:00:00 +0200 BUSINESS PLAN – Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ https://www.primus-seminaria.gr/σεμινάρια/οικονομία-και-διοίκηση/σεμινάρια-management/item/970-business-plan-–-ο-επιχειρησιακοσ-σχεδιασμοσ.html https://www.primus-seminaria.gr/σεμινάρια/οικονομία-και-διοίκηση/σεμινάρια-management/item/970-business-plan-–-ο-επιχειρησιακοσ-σχεδιασμοσ.html ]]> info@primus.com.gr (Primus admin) Σεμινάρια Management Fri, 05 May 2017 00:00:00 +0300 PRINCE2™ Foundation - Practitioner https://www.primus-seminaria.gr/σεμινάρια/οικονομία-και-διοίκηση/σεμινάρια-management/item/929-prince2™-foundation-practitioner.html https://www.primus-seminaria.gr/σεμινάρια/οικονομία-και-διοίκηση/σεμινάρια-management/item/929-prince2™-foundation-practitioner.html ]]> info@primus.com.gr (Primus admin) Σεμινάρια Management Thu, 18 May 2017 00:00:00 +0300 AΡΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ https://www.primus-seminaria.gr/σεμινάρια/οικονομία-και-διοίκηση/σεμινάρια-management/item/832-aρχεσ-εταιρικησ-κοινωνικησ-ευθυνησ-και-περιβαλλοντικησ-ευαισθητοποιησησ.html https://www.primus-seminaria.gr/σεμινάρια/οικονομία-και-διοίκηση/σεμινάρια-management/item/832-aρχεσ-εταιρικησ-κοινωνικησ-ευθυνησ-και-περιβαλλοντικησ-ευαισθητοποιησησ.html ]]> info@primus.com.gr (Primus admin) Σεμινάρια Management Tue, 21 Jun 2016 00:00:00 +0300 BUSINESS ETIQUETTE https://www.primus-seminaria.gr/σεμινάρια/οικονομία-και-διοίκηση/σεμινάρια-management/item/816-business-etiquette.html https://www.primus-seminaria.gr/σεμινάρια/οικονομία-και-διοίκηση/σεμινάρια-management/item/816-business-etiquette.html ]]> Σεμινάρια Management Wed, 11 Nov 2015 00:00:00 +0200 BUSINESS PSYCHOLOGY https://www.primus-seminaria.gr/σεμινάρια/οικονομία-και-διοίκηση/σεμινάρια-management/item/809-business-psychology.html https://www.primus-seminaria.gr/σεμινάρια/οικονομία-και-διοίκηση/σεμινάρια-management/item/809-business-psychology.html ]]> info@primus.com.gr (Primus admin) Σεμινάρια Management Mon, 12 Jan 2015 17:16:03 +0200 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ https://www.primus-seminaria.gr/σεμινάρια/οικονομία-και-διοίκηση/σεμινάρια-management/item/806-αναλυση-εργασιακησ-ασφαλιστικησ-νομοθεσιασ.html https://www.primus-seminaria.gr/σεμινάρια/οικονομία-και-διοίκηση/σεμινάρια-management/item/806-αναλυση-εργασιακησ-ασφαλιστικησ-νομοθεσιασ.html ]]> info@primus.com.gr (Primus admin) Σεμινάρια Management Mon, 27 Oct 2014 14:17:19 +0200 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ https://www.primus-seminaria.gr/σεμινάρια/οικονομία-και-διοίκηση/σεμινάρια-management/item/786-προσωπικη-επαγγελματικη-αναπτυξη.html https://www.primus-seminaria.gr/σεμινάρια/οικονομία-και-διοίκηση/σεμινάρια-management/item/786-προσωπικη-επαγγελματικη-αναπτυξη.html ]]> info@primus.com.gr (Primus admin) Σεμινάρια Management Thu, 21 Dec 2017 00:00:00 +0200 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ https://www.primus-seminaria.gr/σεμινάρια/οικονομία-και-διοίκηση/σεμινάρια-management/item/749-αναπτυξη-προσωπικησ-αποτελεσματικοτητασ.html https://www.primus-seminaria.gr/σεμινάρια/οικονομία-και-διοίκηση/σεμινάρια-management/item/749-αναπτυξη-προσωπικησ-αποτελεσματικοτητασ.html ]]> Σεμινάρια Management Mon, 18 Feb 2013 12:21:53 +0200 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ https://www.primus-seminaria.gr/σεμινάρια/οικονομία-και-διοίκηση/σεμινάρια-management/item/719-συναισθηματικη-νοημοσυνη.html https://www.primus-seminaria.gr/σεμινάρια/οικονομία-και-διοίκηση/σεμινάρια-management/item/719-συναισθηματικη-νοημοσυνη.html ]]> Σεμινάρια Management Thu, 21 Dec 2017 00:00:00 +0200 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ https://www.primus-seminaria.gr/σεμινάρια/οικονομία-και-διοίκηση/σεμινάρια-management/item/679-πρακτικεσ-εφαρμογεσ-στη-διοικηση-ανθρωπινου-δυναμικου.html https://www.primus-seminaria.gr/σεμινάρια/οικονομία-και-διοίκηση/σεμινάρια-management/item/679-πρακτικεσ-εφαρμογεσ-στη-διοικηση-ανθρωπινου-δυναμικου.html ]]> Σεμινάρια Management Mon, 14 Jul 2014 00:00:00 +0300 LEAD YOUR TEAM - ΗΓΕΣΙΑ https://www.primus-seminaria.gr/σεμινάρια/οικονομία-και-διοίκηση/σεμινάρια-management/item/492-lead-your-team-ηγεσια.html https://www.primus-seminaria.gr/σεμινάρια/οικονομία-και-διοίκηση/σεμινάρια-management/item/492-lead-your-team-ηγεσια.html ]]> Σεμινάρια Management Sun, 13 Jan 2013 19:01:54 +0200 CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM)-POWER WORKSHOP https://www.primus-seminaria.gr/σεμινάρια/οικονομία-και-διοίκηση/σεμινάρια-management/item/417-customer-relationship-management-crm-power-workshop.html https://www.primus-seminaria.gr/σεμινάρια/οικονομία-και-διοίκηση/σεμινάρια-management/item/417-customer-relationship-management-crm-power-workshop.html ]]> Σεμινάρια Management Thu, 10 Jan 2013 15:20:17 +0200 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ https://www.primus-seminaria.gr/σεμινάρια/οικονομία-και-διοίκηση/σεμινάρια-management/item/340-σχεδιασμοσ,-υλοποιηση-αναλυση-ερευνων-ικανοποιησησ-προσωπικου.html https://www.primus-seminaria.gr/σεμινάρια/οικονομία-και-διοίκηση/σεμινάρια-management/item/340-σχεδιασμοσ,-υλοποιηση-αναλυση-ερευνων-ικανοποιησησ-προσωπικου.html ]]> Σεμινάρια Management Sun, 09 Dec 2012 21:05:37 +0200 «THE INTERVIEWING» ΚΕΡΔΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ “ΜΑΧΗ” ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ https://www.primus-seminaria.gr/σεμινάρια/οικονομία-και-διοίκηση/σεμινάρια-management/item/336-«the-interviewing»-κερδιζοντασ-τη-“μαχη”-τησ-εργασιασ.html https://www.primus-seminaria.gr/σεμινάρια/οικονομία-και-διοίκηση/σεμινάρια-management/item/336-«the-interviewing»-κερδιζοντασ-τη-“μαχη”-τησ-εργασιασ.html ]]> Σεμινάρια Management Sun, 09 Dec 2012 20:58:38 +0200 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΣΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ https://www.primus-seminaria.gr/σεμινάρια/οικονομία-και-διοίκηση/σεμινάρια-management/item/335-μετασχηματισμοσ-των-συγκρουσεων-σε-δημιουργικο-δυναμικο.html https://www.primus-seminaria.gr/σεμινάρια/οικονομία-και-διοίκηση/σεμινάρια-management/item/335-μετασχηματισμοσ-των-συγκρουσεων-σε-δημιουργικο-δυναμικο.html ]]> Σεμινάρια Management Sun, 09 Dec 2012 20:57:47 +0200 STRESS & ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ: Τεχνικές Διαχείρισης https://www.primus-seminaria.gr/σεμινάρια/οικονομία-και-διοίκηση/σεμινάρια-management/item/334-stress-εργασιακη-εξουθενωση-τεχνικές-διαχείρισης.html https://www.primus-seminaria.gr/σεμινάρια/οικονομία-και-διοίκηση/σεμινάρια-management/item/334-stress-εργασιακη-εξουθενωση-τεχνικές-διαχείρισης.html ]]> Σεμινάρια Management Sun, 09 Dec 2012 20:56:49 +0200 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ https://www.primus-seminaria.gr/σεμινάρια/οικονομία-και-διοίκηση/σεμινάρια-management/item/332-διαχειριση-εσωτερικων-εξωτερικων-κρισεων-στα-νοσοκομεια.html https://www.primus-seminaria.gr/σεμινάρια/οικονομία-και-διοίκηση/σεμινάρια-management/item/332-διαχειριση-εσωτερικων-εξωτερικων-κρισεων-στα-νοσοκομεια.html ]]> Σεμινάρια Management Sun, 09 Dec 2012 20:54:23 +0200