primus-club
ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση
εκπαιδευση security
διεθνή-λογιστικά-πρότυπα-με-πιστοποίηση-cpa-international
Όλα τα σεμινάρια της Primus με την μορφή του eLearning για σύγχρονη εκπαίδευση επιδοτούνται κανονικά από τον ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ

Η PRIMUS Business & IT Training ξεκίνησε την παροχή υπηρεσιών eLearning για όλα τα σεμινάρια που προσφέρει τόσο στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της όσο και στις εγκαταστάσεις των πελατών της στα πλαίσια της ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης.

Ειδικότερα, η Primus προσφέρει τη δυνατότητα συμμετοχής εξ'αποστάσεως στο σύνολο των σεμιναρίων της, παρέχοντας τη δυνατότητα σύγχρονης ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, όπου οι συμμετέχοντες βρίσκονται, την ίδια ώρα, στο δικό τους χώρο (γραφείο, σπίτι, κέντρο εκπαίδευσης κ.λπ.) και με τη βοήθεια ειδικού λογισμικού και τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης συμμετέχουν σε μια «εικονική αίθουσα» διδασκαλίας.

Οι δυνατότητες που έχουν στην «εικονική αίθουσα» είναι:
η μελέτη του υλικού που εκείνη τη στιγμή ο εκπαιδευτής παρουσιάζει.
η ύπαρξη ηλεκτρονικού πίνακα που οι εκπαιδευόμενοι χρησιμοποιούν συνεργατικά, για να λύσουν ένα πρόβλημα.
η συμμετοχή σε συζητήσεις κ.λπ.
Στην περίπτωση αυτή, ο εισηγητής της Primus υλοποιεί το σεμινάριο με τρόπο παρόμοιο με την κλασσική εκπαίδευση.

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας προκειμένου να συζητήσουμε τις ανάγκες σας, να σας προσφέρουμε αναλυτική ενημέρωση σχετικά με τις δυνατότητες e-Learning που προσφέρουμε στα πλαίσια των σεμιναρίων μας και να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για την υλοποίηση και συμμετοχή σε συγκεκριμένα σεμινάρια.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ E-LEARNING

Τι είναι το e - learning
Το e - learning είναι ένα μοντέλο εκπαίδευσης που χρησιμοποιεί για την υλοποίηση της μαθησιακής διαδικασίας Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών.

Τα Συστατικά Μέρη του eLearning
Το e-Learning συμπεριλαμβάνει τα τρία ακόλουθα βασικά στοιχεία:

Εκπαιδευτικό σχέδιο
Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός που αναπτύσσεται για την εφαρμογή της τηλεκπαίδευσης:
- Συνδυάζει τα μέσα, δηλαδή την πλατφόρμα και το περιεχόμενο για να διευκολύνει τη μάθηση,
- Περιγράφει την εκπαιδευτική διαδικασία,
- Αποτυπώνει τη διαδικασία αξιολόγησης,
- Προβλέπει όλες τις μορφές υποστήριξης του μαθητή.

Εκπαιδευτικό υλικό
Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει:
- Ηλεκτρονικό υλικό, Αλληλεπίδραση με το μαθητή,
- Έντυπο υλικό αναφοράς (βιβλίο ή εκτυπώσιμα αρχεία)
- Κουίζ αξιολόγησης ή προσομοιώσεις εξετάσεων.
- Πλατφόρμα
- Σύστημα διαχείρισης εκπαιδευτών εκπαιδευομένων, μαθημάτων και μαθησιακής διαδικασίας.

Ασύγχρονη Ηλεκτρονική Εκπαίδευση (eLearning)

Στην ασύγχρονη ηλεκτρονική εκπαίδευση οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν με το διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό οπουδήποτε κι οποτεδήποτε, αρκεί να έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Με την είσοδό τους στο σχετικό λογισμικό έχουν τη δυνατότητα ασύγχρονης (forum, mail) και σύγχρονης (chat) επικοινωνίας κι ανταλλαγής απόψεων με τους συμμετέχοντες στην εκπαίδευση ή με τον εκπαιδευτή. Ο εκπαιδευτής κάνει χρήση των υπαρχόντων εργαλείων για να μεταφέρει τη γνώση και να παρακινήσει τους μαθητές του.

Ηλεκτρονικά Υποστηριζόμενη Συμβατική Εκπαίδευση

Στην ηλεκτρονικά υποστηριζόμενη συμβατική εκπαίδευση οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν σε ένα κλασσικό μάθημα και η εκπαιδευτική διαδικασία εμπλουτίζεται με πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό, με αποθήκευση και διαθεσιμότητα εκπαιδευτικού
υλικού που παράγεται από ηλεκτρονικούς πίνακες, κλπ

Μικτή Εκπαίδευση
Στη μικτή μορφή εκπαίδευσης είναι δυνατόν να συνδυάζονται όλες ή μερικές από τις προηγούμενες μορφές με τον τρόπο ταιριάζει καλύτερα στις εκπαιδευτικές ανάγκες της εκπαίδευσης. Ο εκπαιδευτής ορίζει στον αρχικό σχεδιασμό πώς θα δομήσει το μάθημά του

Τι Μπορεί να Προσφέρει το e-Learning
To e-Learning μπορεί να προσφέρει πολλές δυνατότητες όπως:
Πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό όποτε και οπουδήποτε θέλει ο χρήστης.
Πρόσβαση και αναζήτηση επικαιροποιημένων ηλεκτρονικών πηγών, υπερσυνδέσμων, ηλεκτρονικών εκδόσεων και περιοδικών
Εικόνες, ηχητικά ντοκουμέντα, video και αλληλεπιδραστικά εκπαιδευτικά υλικά τα οποία μπορούν να υποστηρίξουν τον εκπαιδευόμενο ακόμα και σε δύσκολα θέματα
Έναν επικοινωνιακό μηχανισμό τόσο μεταξύ ατόμων όσο και μεταξύ ομάδων. Ο εκπαιδευτής και οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να επικοινωνούν σε πραγματικό χρόνο (σύγχρονη εκπαίδευση) ή όταν
έχουν διαθέσιμο χρόνο (ασύγχρονη εκπαίδευση), οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με ειδικούς εμπειρογνώμονες όπως επίσης και μεταξύ τους.
Ευκαιρίες για την ανάπτυξη δεξιοτήτων που ζητούνται σχεδόν σε όλες τις θέσεις εργασίας πλέον, όπως: εντοπισμός και αξιολόγηση πληροφοριών για σχεδιασμό και προγραμματισμό πραγματικών
εργασιών, αυθεντικά κείμενα και συνεργασίες με οργανισμούς και επιχειρήσεις,
Τρόπους για την παροχή αποτελεσματικής και άμεσης
ανατροφοδότησης που βοηθάει στον εντοπισμό των κενών και των αναγκών κατάρτισης.
Εμπλουτισμό των ήδη υπαρχουσών γνώσεων μέσα από μια αυτόνομη πορεία μάθησης, με την αξιοποίηση εργασίας σε ομάδες, ομάδων συζητήσεων, e-mails .
Πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας εκπαίδευση για φοιτητές οι οποίοι δεν μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα στα πανεπιστήμια

Μύθοι για το e-Learning
Είναι χρήσιμο να γνωρίζεις ότι υπάρχουν διάφοροι μύθοι γύρω από την αξιοποίηση του Internet για την Ηλεκτρονική εξ' αποστάσεως εκπαίδευση (e-learning), όπως ότι:
δεν είναι πάντα πιο φθηνή από τη συμβατική εκπαίδευση,
δεν απαιτεί λιγότερη δουλειά από τη συμβατική εκπαίδευση, πολλές φορές ίσως απαιτεί και περισσότερη,
δεν είναι πρακτική ή αποτελεσματική σε όλες τις καταστάσεις,
δεν είναι παιδαγωγικά αποτελεσματική μόνο σαν ένας μηχανισμός παροχής πληροφοριών.

Αθήνα

PRIMUS Business & IT Training
Λεωφ. Πειραιώς 108 ΤΚ 11854, Γκάζι, ΑΘήνα
Τηλ. 210-95.37.370-9 Fax. 210-95.37.369
Λιοσίων 281 ΤΚ 10445 , Αθήνα
Τηλ. 210-8547970 Fax. 210-8547969

 

 

 

Social links

Θεσσαλονίκη

Εκπαιδευτικό Κέντρο Θεσσαλονίκης
Β.Τσορλίνη 26
ΤΚ 54626, Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310-56.73.52
Fax. 2310-56.73.52

Πάτρα

Εκπαιδευτικό Κέντρο Πάτρας
NEO Πατρών Αθηνών 35
ΤΚ 26443, Πάτρα
Τηλ. 2610-45.20.87
Fax. 2610-43.93.12

Πως θα μας βρείτε

Αθήνα Θεσσαλονίκη Πάτρα
 athensmap  primusthess  primus patra