primus-club
ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση
εκπαιδευση security
διεθνή-λογιστικά-πρότυπα-με-πιστοποίηση-cpa-international
Διοίκηση και Οργάνωση

Διοίκηση και Οργάνωση (2)

Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2016 13:42

Πώς διατυπώνεται ένας στόχος

By

Η διατύπωση ενός στόχους δράσης πρέπει να έχει μια αυστηρή δομή, γιατί κινδυνεύει αντί για στόχος να είναι επιθυμία-ευχή. Ο αναγνωρισμένος Α. Κατσαλής κατέγραψε μια συνταγή:

 1. Ρήμα δράσης. Παραδειγμα, "Να μειώσω"
 2. Το αποτέλεσμα που επιθυμούμε. Παράδειγμα "Κατά 2% το κόστος παραγωγής του προϊόντος Α"
 3. Ημερομηνία ."Μέχρι τέλος Ιουλίου 2017"
 4. Μέγιστη διάθεση πόρων: Χωρίς να διαθέτω περισσότερες από 200 ανθρωποώρες και 30.000 ευρώ

Η διατύπωση των στόχων από την άλλη, δεν περιλαμβάνει το ΓΙΑΤΪ, αφού έχει ήδη προηγηθεί, ούτε όμως και το ΠΩΣ, εφόσον αυτό έπεται (αφορά την υλοποίηση). Περιλαμβάνε το Τι, το ΠΟΤΕ και ΜΕ ΠΟΙΟ ΚΟΣΤΟΣ, με τρόπο σαφή και μετρήσιμο. Σημειώνουμε ότι, κατ' αντιστοιχία με το μοντέλο διατύπωσης στόχων SMART (specific, measureable, attainable, realistic, timely) οι στόχοι πρέπει να είναι εφικτοί και ρεαλιστικοί. Έχει σημασία να κατανοήσουμε ότι η επίτευξη ενός στοχου απαιτεί την προσπάθεια των εργαζόμενων προς αυτή την κατεύθυνση και όταν ο στόχος είναι πολύ υψηλός και άπιαστος, το προσωπικό δε δεσμεύεται μ' αυτόν (γιατί δε πιστεύει ότι πρόκειται να τον πιάσει ποτέ).

Σας ενδιαφέρει ;

Name: *


Email: *


Company


Phone


Subject: *


Message:

Send a copy of the email to your email address


Μπορεί ο ορισμός της επιτυχίας να είναι υποκειμενικός, όμως, όταν μιλάμε για επιχειρήσεις είναι 8 σημεία που διαχωρίζουν αυτές που σημειώνουν καλύτερες επιδόσεις σε συνάρτηση με τους στόχους αλλά και το επιχειρηματικό περιβάλλον:

 1. Ευνοούν τη δράση. Είναι επιχειρήσεις που έχουν την εξέλιξη στην κουλτούρα τους, δεν επαναπαύονται, ούτε επιβραβεύουν την αδράνεια.
 2. Είναι ανοιχτές στις επιθυμίες και τις τάσεις των πελατών. Το οποίο καταρχάς σημαίνει ότι έχουν δομήσει και εμπιστεύονται μηχανισμούς που τους επιτρέπουν να παρακολουθούν τη συμπεριφορά των καταναλωτών, και στη συνέχεια διαμορφώνουν τη λήψη αποφάσεων δίνοντας υψηλή προτεραιότητα σε αυτά τα στοιχεία.
 3. Ευνοούν το επιχειρηματικό πνεύμα (πρωτοβουλίες, καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, αποκέντρωση). Δηλαδή, λειτουργούν σύμφωνα με τις σύχρονες αρχές στη διοίκηση και την ηγεσία, που απορρίπτουν το συγκεντρωτισμό και την ανελαστικότητα και επικεντρώνονται στην ενδυνάμωση του προσωπικού.
 4. Στηρίζουν την αποτελεσματικότητά τους στην Υποκίνηση του προσωπικού. Σε συνέχεια του προηγούμενου σημείο, οι επιτυχημένες επιχειρήσεις σήμερα έχουν αφήσει πίσω αναχρονιστικές αντιλήψης για management με μοχλό το φόβο της απόλυσης και εφαρμόζουν πολιτικές για την παρακίνηση του προσωπικού, σε όρους προσωπικής εξέλιξης και αναγνώρισης.
 5. Κινητοποιούν το προσωπικό τους γύρω από μια ιδέα κλειδί- στόχο. Σε στενή συνάρτηση με το στρατηγικό σχεδιασμό, η διατύπωση ενός οράματος που παρακινεί ατομικά κάθε εργαζόμενο και συνολικά όλη την επιχείρηση, είναι από τα χαρακτηριστικά που διακρίνουν τις επιτυχημένες επιχειρήσεις. 
 6. Καλλιεργούν πνεύμα τομέων ευθύνης. Αυτό αντανακλά την αντίληψη για την ηγεσία, με προώθηση ενός αποκεντρωτικού μετασχηματιστικού μοντέλου, αντί για συγκεντρωτικές κάθετες δομές. Κάθε εργαζόμενος αναλαμβάνει την 'ιδιοκτησία" ενός στόχου και συνολικά η επιχείρηση τον υποστηρίζει για την επίτευξή του- προς όφελος όλων βέβαια.
 7. Διαθέτουν απλές και ευέλικτες δομές. Έχουν δηλαδή ξεπεράσει γραφειοκρατικά συστήματα όπου η λήψη αποφάσεων είναι μια χρονοβόρα και περίπλοκη διαδικασία, οργανώνουν τις εργασίες σύμφωνα με το στόχο και επενδύουν σε διατμηματικές (cross-functional) ομάδες, για καλύτερη οριζόντια επικοινωνία.
 8. Δεν επεκτείνονται ευκολα και άσκοπα σε τομείς που δε γνωρίζουν. Προγραμματίζουν τις κινήσεις τους στρατηγικά, έχοντας μελετήσει τις ευκαιρίες και τις απειλές και κυρίως έχοντας ξεκάθαρα συνδέσει την επέκταση με έναν από τους στρατηγικούς στόχους τους.

Βασισμένο στις σκέψεις του Α. Κατσαλή

Σας ενδιαφέρει ;

Name: *


Email: *


Company


Phone


Subject: *


Message:

Send a copy of the email to your email address


Αθήνα

PRIMUS Business & IT Training
Λεωφ. Πειραιώς 108 ΤΚ 11854, Γκάζι, ΑΘήνα
Τηλ. 210-95.37.370-9 Fax. 210-95.37.369
Λιοσίων 281 ΤΚ 10445 , Αθήνα
Τηλ. 210-8547970 Fax. 210-8547969

 

 

 

Social links

Θεσσαλονίκη

Εκπαιδευτικό Κέντρο Θεσσαλονίκης
Β.Τσορλίνη 26
ΤΚ 54626, Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310-56.73.52
Fax. 2310-56.73.52

Πάτρα

Εκπαιδευτικό Κέντρο Πάτρας
NEO Πατρών Αθηνών 35
ΤΚ 26443, Πάτρα
Τηλ. 2610-45.20.87
Fax. 2610-43.93.12

Πως θα μας βρείτε

Αθήνα Θεσσαλονίκη Πάτρα
 athensmap  primusthess  primus patra