Ακολούθησέ μας

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ESG: ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

19 Ιουνίου 202417:00-21:00Αθήνα
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ESG: ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ESG: ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Πού απευθύνεται:

Το ESG είναι η πρόσφατη παγκόσμια προσέγγιση για Αποτελεσματική Διοίκηση υπαγορευόμενη από αυστηρή νομοθεσία που εστιάζει στο Περιβάλλον την Κοινωνία και τη συνετή Διακυβέρνηση. Tο σεμινάριο ενδιαφέρει, Γενικούς Διευθυντές, υπεύθυνους ποιότητας και αειφορίας, υπεύθυνους ασφαλείας, στελέχη διεύθυνσης οικονομικών και προσωπικού, υπεύθυνους διαχείρισης κινδύνων, συντηρητές, και ομάδες προώθησης και Marketing.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στη πρόβλεψη μελλοντικών ανατροπών, και στην ανατρεπτική σκέψη.

Σκοπός:

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των στελεχών με το πιεστικό θέμα του ESG.

Η ΕΕ έχει ενεργοποιήσει ένα πλαίσιο το οποίο κάτω από συγκεκριμένους κανόνες και νομοθεσίες Θα στρέψει τη Στρατηγική της Εταιρίας στη δημιουργία αξίας για όλους τους συμμετόχους. Οι επενδυτές /πελάτες θα προτιμήσουν μία εταιρία με ισχυρές υποδομές βασισμένες σε διεθνή πρότυπα. Το ενδιαφέρον των επενδυτών και χρηματοδοτών (Τράπεζες, ΕΚΠΑ κλπ) στρέφεται προς εταιρίες που εκτός από οικονομικές αναφορές συμπεριλαμβάνουν και μη οικονομικές αναφορές στους ετήσιους απολογισμούς τους βάσει συγκεκριμένου format (GRI, SASB, ESRS) σε περιβαλλοντικές και Κοινωνικές δραστηριότητες. Βάσει των στρατηγικών πρωτοβουλιών και δεικτών θα επηρεάζεται και η ευνοϊκή ή μη ευνοϊκή χρηματοδότηση αλλά και η εμπιστοσύνη των επενδυτών.

Οι κανονισμοί ESG εστιάζουν σε τρείς κρίσιμες περιοχές ενός Οργανισμού.

E- Περιβάλλον. Κατάργηση των ρυπογόνων ορυκτών καυσίμων. Αποτελεσματική διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος (νερό, αέρας, ενδημικά είδη, ρύπανση) κλπ

S- Κοινωνία. Η Ενεργητική συνδρομή του οργανισμού στην Κοινωνία (Ασφάλεια, Ευκαιρίες στη ζωή, προστασία).

G- Διακυβέρνηση. Πως ένας Οργανισμός διοικείται με συνέπεια και διαφάνεια και πως διαχειρίζεται και ελαχιστοποιεί τους κάθε προέλευση κινδύνους, προστατεύοντας την αειφορία.

Συνοπτικό πρόγραμμα:

Κύρια θέματα του εργαστηρίου

 1. Εισαγωγή και ορισμοί
 2. Αειφορία και κανονισμοί ESG. Σύνδεση με τους 17 στόχους των Ηνωμένων Εθνών UN SDGs
 3. Αναλυτική λίστα απαιτήσεων του ESG – Παραδείγματα
 4. Περιβάλλον (παραδείγματα). Συμφωνίες COP 29 και Green Deal
 5. Κοινωνία (παραδείγματα) η επίδραση των διεθνών κρίσεων
 6. Διακυβέρνηση (Συμμόρφωση, ανεξάρτητα μέλη ΔΣ, εσωτερικές επιθεωρήσεις, Χρηματισμός)
 7. Εργαλεία μέτρησης και επιβεβαίωσης ESG (GRI-SASB-TCFD)
 8. Ανάλυση ουσιαστικότητας χαρτογράφηση με εμπλοκή όλων των ενδιαφερομένων ομάδων (πελάτες, προσωπικό, προμηθευτές, κοινωνία)
 9. Oι αναφορές ESG επηρεάζουν άμεσα όχι μόνο την ενδιαφερόμενη επιχείρηση αλλά και τους προμηθευτές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, και τους πελάτες της
 10. ΤΑΧΟΝΟΜΥ (περιβαλλοντικές προτεραιότητες). Εκλύσεις αερίων Scope 1, Scope 2 και Scope 3
 11. Σχεδιασμός Στρατηγικής, πρωτοβουλίες, Δείκτες, Βασικές πρωτοβουλίες για εφαρμογή του ESG (συζήτηση). Διαχείριση Κινδύνων
 12. Παραδείγματα ESG Reporting templates/ Ερωτηματολόγιo ESG
 13. Ανάλυση της υποχρεωτικής οδηγίας CSRD και της οδηγίας SFDR. Νομοθεσίες
 14. Πως δημιουργείται μια αναφορά ESG. Επίδειξη και συζήτηση παραδειγμάτων
 15. Ποιες επιχειρήσεις αφορά η αναφορά ESG. Ημερομηνίες υποβολής εκθέσεων
 16. Ερωταπαντήσεις- Απορίες

Εισηγητής: Αντώνης Σπανός Συγγραφέας του CSR Manual για τη Κυβέρνηση της Κύπρου, ειδικός GRI-G4, Μέλος ΔΣ European Business Ethics Network, Πιστοποιημένος διεθνής εκπαιδευτής EFQM. Προσκεκλημένος εισηγητής σε πανεπιστήμια, σύμβουλος Κυβέρνησης του Λιβάνου.

Εισηγητές

Πληροφορίες

 • Τρόπος διεξαγωγής Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση με εισηγητή
 • Ημ. έναρξης 19/06/2024 17:00
 • Διάρκεια 8 ώρες
 • Κόστος 380 €
 • Τοποθεσία Αθήνα
 • Ημερομηνίες διεξαγωγής
  ΗμερομηνίεςΏρες
  19-20/0617:00-21:00

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Ενδιαφέρεστε για τις υπηρεσίες μας; Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας για να σας καθοδηγήσουμε κατάλληλα.