Ακολούθησέ μας

Analyzing Data with Power BI

17 Ιουνίου 202417:00-21:00Αθήνα
Analyzing Data with Power BI

Analyzing Data with Power BI

Συνοπτικό πρόγραμμα:

Προαπαιτούμενα:

Εξαιρετική γνώση σχεσιακών βάσεων δεδομένων και αναφοράς
Γνωριμία με τις εφαρμογές του Microsoft Office – ιδιαίτερα το Excel

1. Introduction to Self-Service BI Solutions

Introduction to business intelligence
Introduction to data analysis
Introduction to data visualization
Overview of self-service BI
Considerations for self-service BI
Microsoft tools for self-service BI
Exploring an Enterprise BI solution
Viewing reports
Creating a Power BI report
Creating a Power BI dashboard

2. Introducing Power BI

Power BI
The Power BI service
Creating a Power BI dashboard
Connecting to Power BI data
Create a Power BI dashboard

3. Power BI

Using Excel as a data source for Power BI
The Power BI data model
Using databases as a data source for Power BI
The Power BI service
Importing data into Power BI
Importing Excel files into Power BI
Viewing reports from Excel files

4. Shaping and Combining Data

Power BI desktop queries
Shaping data
Combining data
Lab : Shaping and combining data
Shape power BI data
Combine Power BI data

5. Modeling data

Relationships
DAX queries
Calculations and measures
Modeling Data
Create relationships
Calculations

6 Interactive Data Visualizations

Creating Power BI reports
Managing a Power BI solution
Creating a Power BI reportConnecting to Power BI data
Building Power BI reports
Creating a Power BI dashboard

7. Direct Connectivity

Cloud data
Connecting to analysis services
Direct Connectivity
Direct connectivity from Power BI desktop
Direct connectivity from the Power BI service

8.The developer API

The developer API
Custom visuals
Using the developer API
Using custom visuals

9. Power BI mobile app

Power BI mobile apps
Using the Power BI mobile app
Power BI embedded

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Ενδιαφέρεστε για τις υπηρεσίες μας; Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας για να σας καθοδηγήσουμε κατάλληλα.