Ακολούθησέ μας

FINANCIAL ENGINEERING AND RISK MANAGEMENT

20 Μαΐου 202417:00- 21:00Αθήνα
FINANCIAL ENGINEERING AND RISK MANAGEMENT

FINANCIAL ENGINEERING AND RISK MANAGEMENT

Πού απευθύνεται:

Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε στελέχη επιχειρήσεων- όχι απαραίτητα οικονομικής κατευθύνσεως- αλλά και σε οποιονδήποτε ένδιαφέρεται να αποκομίσει ολοκληρωμένες γνώσεις στις τεχνικές πρακτικές πού ακολουθούνται στον σχεδιασμό δράσης της επιχειρήσεως σε πλήρως ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Σκοπός:

Σκοπός τού σεμιναρίου είναι η ανάλυση των σύγχρονων μεθόδων που βοηθούν στον επανασχεδιασμό δράσεως της επιχειρήσεως για την επίτευξη υψηλοτέρων αποδόσεων σε συνθήκες πλήρους ανταγωνισμού. Το σεμινάριο δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε βασικές θεωρητικές και τεχνικές γνώσεις , απαιτούμενες για τον ορθολογικό σχεδιασμό δράσεως της επιχειρήσεως.

Συνοπτικό πρόγραμμα:

  1. Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων . Χρηματοοικονομικοί Δείκτες . Πιστωτικός κίνδυνος και κίνδυνος πτώχευσης . Ρευστότητα και προσδιορισμός αναγκών σε χρήμα
  2. Εξαγορές και Συγχωνεύσεις . Παράγοντες πού οδηγούν στις εξαγορές και τις συγχωνεύσεις των επιχειρήσεων . Αποτίμηση της επιχειρήσεως . Κεφαλαιακή διάρθρωση των επιχειρήσεων . Τρόποι εξαγοράς και Συγχωνεύσεων
  3. Διαχείριση Χαρτοφυλακίου και Χρηματοοικονομικού Κινδύνου . Βασικές αρχές χαρτοφυλακίου . Απόδοση χαρτοφυλακίου και κίνδυνος . Μοντέλο αποτίμησης κεφαλαιουχικών στοιχείων (CAPM)
  4. Business Plan . Ένα σημαντικό εργαλείο διοίκησης . Σχεδιασμός . Ανάλυση αποκλίσεων και επεξήγηση αυτών . Πρόβλεψη στοιχείων ενεργητικού και παθητικού
  5. Αξιολόγηση Κινδύνων . Αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων . Προσδιορισμός Δανειοληπτικής Ικανότητος Κρατών

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Ενδιαφέρεστε για τις υπηρεσίες μας; Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας για να σας καθοδηγήσουμε κατάλληλα.