Ακολούθησέ μας

LEAD YOUR TEAM – ΗΓΕΣΙΑ

18 Ιουνίου 202417:00-21:00Αθήνα
LEAD YOUR TEAM – ΗΓΕΣΙΑ

LEAD YOUR TEAM – ΗΓΕΣΙΑ

Πού απευθύνεται:

Σε ανώτερα και ανώτατα στελέχη εταιρειών και οργανισμών.

Σκοπός:

Η ανάπτυξη των ικανοτήτων των συμμετεχόντων τόσο στο σχεδιασμό και υλοποίηση διαδικασιών σχετικά με τη διοίκηση του προσωπικού τους, όσο και στη συμπεριφορά σε επίπεδο καθημερινότητας.

Συνοπτικό πρόγραμμα:

1.ΕΓΩ Ο ΗΓΕΤΗΣ

Έργο – Ομάδα – Άτομα – Ανάγκες – Ικανότητες – Ενέργειες
• Χαρακτηριστικά, προσανατολισμός του Ηγέτη
• Ανάγκες του Έργου, της Ομάδας, των Ατόμων
• Πιθανά προβλήματα και κατά περίπτωση-ενδεχομενικό Management
• Όραμα, Σκοπός, και Στόχοι
• Προγραμματισμός, Οργάνωση, Διεύθυνση, Έλεγχος

2.ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ

Συστήματα και Αλλαγές Η “Δυναμική” υπάρχει – ΕΓΩ την Κατευθύνω
• Η Ομάδα σας ένα αποτελεσματικό εργαλείο
• Ο κατάλληλος άνθρωπος με τον κατάλληλο άνθρωπο
• Πειθαρχία και Αυτονομία, Το στυλ Ηγεσίας
• Χειρισμός Συγκρούσεων

3.ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ

Παρακίνηση – Καθοδήγηση – Ανάπτυξη – Εκχώρηση
• Δυνατότητες, Παράγοντες παρακίνησης, κατά περίπτωση Παρακίνηση
• Οργάνωση με στόχο τον εμπλουτισμό της εργασίας
• Κατανόηση Ανθρώπινης Συμπεριφοράς, Μειονεκτικότητα & Φιλοδοξία
• Αξιολόγηση Απόδοσης
• Ανάπτυξη Ατόμων
• Εκχώρηση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων
• Σχεδιάζοντας την Εκχώρηση : Τι και σε Ποιον
• Μέθοδοι Εκχώρησης
• Coaching, Καθοδηγώ τους άλλους “να τα καταφέρουν”
• Η από κοινού εξαγωγή συμπερασμάτων και ο εντοπισμός των προβλημάτων

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Ενδιαφέρεστε για τις υπηρεσίες μας; Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας για να σας καθοδηγήσουμε κατάλληλα.