Ακολούθησέ μας

Ρούσης Πέτρος

Ρούσης Πέτρος

Προσεχή σεμινάρια

Βιογραφικό

Πτυχ. της ΑΣΟΕΕ και του L.S.U των ΗΠΑ σε θέματα Marketing & Trade. Είναι σύμβουλος επιχειρήσεων, καθώς και εισηγητής σε θέματα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, πωλήσεων και Διαπραγματεύσεων.