Ακολούθησέ μας

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε θέματα Εκπαίδευσης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού

Συμβουλευτική στον GDPR (Ευρωπαϊκός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων) και υπηρεσίες DPO

Υποστήριξη επιχειρήσεων για απόκτηση Ευρωπαϊκού Βραβείου Ποιότητας του E.F.Q.M

Εκπαίδευση και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και οργανισμούς για τη δημιουργία μιας νέας στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης σύμφωνα με τις βασικές αρχές ESG

Έρευνες Ποιότητας Παρεχόμενων Υπηρεσιών και βαθμού ικανοποίησης πελατών

Έρευνες μέτρησης βαθμού ικανοποίησης εργαζομένων

Υποστήριξη επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε προγράμματα της Ε.Ε.

Περιγραφή θέσεων εργασίας και αξιολόγηση προσωπικού

Μέτρηση Βαθμού ικανοποίησης Εργαζομένων

Διαμόρφωση δεικτών απόδοσης προσωπικού

Υπηρεσίες Οργάνωσης Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού

Αναδιοργάνωση Επιχειρησιακών Διαδικασιών – Re-Engineering